שירות VIP

ניתן לקבל שירותים מיוחדים שאינם קשורים באופן ישיר 
להטסה וזאת בהתאמה על פי דרישת הלקוחות.
 
1. יועץ מומחה  - פגישה מקדימה לייעוץ בבית הלקוח.
2. שירותי הסעה - איסוף בעל החיים מבית הלקוח לצורך:
     וטרינר אישי, וטרינר מחוזי / ממשלתי, התאמת הכלוב, פנסיון ועוד.
3. אישורים - הוצאת וקבלת אישורים מתאימים מהגופים השונים.
4. פנסיון - איסוף בעל החיים מבית הלקוח כולל שהות במקום..
5. מלווה צמוד - ליווי של בעל החיים, ליווי אישי בשדה התעופה ובטיסות המשך.
 
השירותים המסומנים ב * מוגבלים לאזורים על פי ספק השירות.
 
Powerd by shteeble.com
edf40wrjww2webSite_lang_table:footer

3 Mikunis St, Tel-Aviv 6777212 P.O.B. 2820, T-A 6102701.Israel | Tel: 972-3-5176477 | Fax: 972-3-5164682 | Email: info@bivasbros.com | Regulations
Accessibility statement

Powerd by shteeble.com